Member l thai eng
SEARCH :

 

  
รหัส : ETH-111RUB050T93 รหัส : ETH-121TBA050P38 รหัส : ETH-121TBA050F11
ล้อลูกบอลยางสีดำ (หัวเกลียว)
 ล้อพลาสติก สีดำ (ชนิดแป้น) 
 ล้อพลาสติก สีดำ (ชนิดสลัก)
สำหรับเฟอร์นิเจอร์ สำหรับเฟอร์นิเจอร์ สำหรับเฟอร์นิเจอร์
 ล้อลูกบอล ยางสีดำ หัวสกรู  ล้อเฟอร์นิเจอร์ แป้นเป็น สีดำ  ล้อเฟอร์นิเจอร์ หัวเสียบ 
ขนาด 2" รับน้ำหนัก 40 กก./ลูก
 ขนาด 2" รับน้ำหนัก 30 กก./ลูก
 ขนาด 2" รับน้ำหนัก 30 กก./ลูก
 อ่านรายละเอียด>>
อ่านรายละเอียด>>อ่านรายละเอียด>>
 
  
รหัส : ETH-123FPA078P60 รหัส : ETH-124FPA078P60 รหัส : ETH-123FPA078T93
 ล้อไนลอน (ชนิดแป้น)  ล้อไนลอน (ชนิดแป้น) มีเบรค  ล้อไนลอน (ชนิดเกลียว) 
สำหรับเฟอร์นิเจอร์ สำหรับเฟอร์นิเจอร์ สำหรับเฟอร์นิเจอร์
ลูกล้อไนลอน สีเทา แป้นเป็น  ลูกล้อไนลอน สีเทา แป้นเป็น มีเบรค
 ล้อไนลอน สีเทา มีเบรค หัวสกรู
ขนาด 3" รับน้ำหนัก 45กก./ลูก 

ขนาด 3" รับน้ำหนัก 45กก./ลูก 
 ขนาด 3" รับน้ำหนัก 45 กก./ลูก
อ่านรายละเอียด>> อ่านรายละเอียด>>  อ่านรายละเอียด>>
 
    

  
รหัส : ETH-124FPA078T23 รหัส : ETH-127LUA050P42 รหัส : ETH-126LUB065P42
 ล้อไนลอน (ชนิดเกลียว)  ล้อ PU (ชนิดแป้น)   ล้อ PU (ชนิดแป้น)
สำหรับเฟอร์นิเจอร์ สำหรับเฟอร์นิเจอร์ สำหรับเฟอร์นิเจอร์
ล้อไนลอน สีเทา มีเบรค หัวสกรู  ล้อพลาสติก สีเทา-ดำ แป้นเป็น มีเบรค  ล้อพลาสติก PU สีดำ แป้นเป็น มีเบรค
ขนาด 3" รับน้ำหนัก 45 กก./ลูก 
 ขนาด 2" รับน้ำหนัก 35 กก./ลูก 
   ขนาด 3" รับน้ำหนัก 40 กก./ลูก
 อ่านรายละเอียด>> อ่านรายละเอียด>>
อ่านรายละเอียด>>
 
    
รหัส : ETH-111RUB050P41    
ล้อลูกบอลยางสีดำ (หัวเกลียว)
    
สำหรับเฟอร์นิเจอร์    
ล้อลูกบอล ยางสีดำ     
ขนาด 2" รับน้ำหนัก 40 กก./ลูก
    
อ่านรายละเอียด>>   HOME         COMPANY PROFILE         PRODUCT         NETWORKS         CONTACT US